ประกาศโรงพยาบาลพะเยาประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง, อสม. ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

ที่ประสงค์บูสเตอร์เข็ม3 ด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกา หรือ ไฟเซอร์ สามารถWalk In ได้ในวันที่ 11-13 มกราคม 2565 (วันละ1,500โดส) เวลา 8.30-14.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง จ.พะเยา