โรงพยาบาลพะเยา ประกาศให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม ที่ประสงค์จะบูสเตอร์เข็มที่ 3  สามารถ walk in ได้ในวันที่ 29 ธันวาคมนี้