โรงพยาบาลพะเยา ประกาศให้ประชาชนที่ชีดวัคซีนแอสตร้าครบ 2 เข็ม ครบ 3 เดือนขึ้นไป ประสงค์บูสเตอร์เข็ม 3 ด้วยไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา