เชิญชวนประชาชนชาวพะเยาลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด- 19 ผ่านพะเยาชนะ.com