ขอเชิญผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2  กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา เท่านั้น

ให้มารับการฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.

ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา