ศบค. ปรับมาตรการ มีผลบังคับใช้ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป