ประกาศ โรงพยาบาลพะเยาสำหรับผู้ที่ต้องการรับการฉีดวัคซีน ซิโนแวค เข็มที่ 1