วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 17.44 น. งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพะเยา ได้รับแจ้งทางสายด่วน 199 เกิดเหตุเพลิงไหม้หม้อแปรงไฟฟ้า บริเวณตรงข้ามวัดเมืองชุม ต.แม่ต๋ำ จึงจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง และรถยนต์ตรวจการณ์ 2 ออกปฏิบัติหน้าที่ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบเป็นหม้อแปรงไฟฟ้าเกิดเพลิงลุกไหม้ และไฟได้ลุกลามติดต้นไม้ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ได้ทำการใช้น้ำดับเพลิงสงบ ขณะปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่และประชาชนปลอดภัย