ประกาศจังหวัดพะเยา สำหรับผู้ที่เดินทางรถโดยสารประจำทางบุษราคมทัวร์ (05) 957 กทม. -แพร่- ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 17.45 น. ขอให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากผิดปกติควรรีบตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน