ด่วน!!! เปลี่ยนแปลงเวลาการฉีดวัคซีนในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา