โรงพยาบาลพะเยาเชิญประชาชนทั่วไป walk in รับวัคซีนเข็มที่่ 1