ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลพะเยาเรื่องการบู๊ทวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3