เทศบาลเมืองพะเยากำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะ Free wifi