โรงพยาบาลพะเยา แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่มีคิวในพะเยาชนะ มาฉีดวัคซีน ตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

  • คิวที่ 5001 - 6500 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
  • คิวที่ 6501 - 7500 วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
  • คิวที่ 7501 - 8500 วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

ระหว่างเวลา 08.30 น. - 15.30 น.

ณ ศาลาประชาชม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ตรวจสอบรายชื่อและเวลานัดหมายได้ที่ พะเยาชนะ.com