กำหนดการเข้ารับการประเมิน - วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร - วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา และทางเว็บไซต์ฯ www.tessabanphayao.go.th