ประชาสัมพันธ์การปิดถนนพหลโยธินสายเก่า บริเวณหน้าจุดกลับรถวัดบุญยืน ถึงหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา (ฝั่งขาล่อง/มาจากศาลากลางจังหวัดพะเยา) ระยะทาง 55 เมตร ตั้งแต่วันที่ 21-31 กรกฎาคม 2564 

ซี่งการปิดถนนในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียเทศบาลเมืองพะเยา (ดำเนินการโดย องค์การจัดการน้ำเสีย) จึงขอให้ประชาชนและผู้สัญจรที่ใช้เส้นทางดังกล่าว เผื่อเวลาสำหรับการเดินทาง หลีกเลี่ยงเส้นทางในชั่วโมงเร่งด่วน หรือใช้ทางเลี่ยง โดยเลี้ยวซ้าย ข้างสนง.ประปาฯ - หน้า ร.ร.เทศบาล 5 - เข้าถนนสวนดอกออก ทาง ถ.สุสาน เข้าในเมือง

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้