เทศบาลเมืองพะเยา โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพะเยา จัดทำโครงการปันอิ่ม ปันสุข ปันน้ำใจ เพื่อคลายทุกข์ช่วงโควิด-19 โดยร่วมกันจัดทำอาหาร (ขนมจีนน้ำเงี้ยว) จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนถึงเดือนกันยายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพะเยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร. 086-4311953