สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ขอเชิญสั่งซื้อมังคุดจากเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดยะลา เพื่อแลกเปลี่ยนกับลำไยของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดพะเยา ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น.