อย่าลืม!! ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ (เหลืออีก 3 วัน)

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น

เลือกตั้งเทศบาล วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่