ประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์ "ค่าใช้จ่ายผู้สมัคร กลุ่ม 2" โดนการสแกน QR Code

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมในกลุ่มที่ 1 ได้เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมครบจำนวนที่ทางแอพพลิเคชั่นกำหนดแล้ว