ชื่อ - สกุล :นายไพรัช พิมสาร
ตำแหน่ง :รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
หน้าที่หลัก :-
ที่อยู่ :-
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหารเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :