Loading...

ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

01-04-2562 16 ครั้ง

ย้ำกันอีกรอบ‼ VOTE NO กตอนนี้มีผลทางการเมืองทั้ง 2 แบบ โดยเฉพาะ VOTE NO ถ้ามีคะแนนมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนอันดับ 1 ในเขตนั้น จะต้องเลือกตั้งใหม่ทันที‼ ผู้สมัครก็ต้องเป็นผู้สมัครชุดใหม่ด้วย

12-03-2562 21 ครั้ง

7 ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 1.ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครในเขตที่ท่านรายชื่ออยู่ (ส.ส. ในเขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้าน) จากเอกสารที่ติดไว้หน้าหน่วยหรือจากแอพพลิเคชั่น Smart Vote เพื่อตัดสินใจลงคะแนน 2.ตรวจสอบรายชื่อที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานที่เล

12-03-2562 15 ครั้ง

สัตว์เลี้ยงต้องฉีดวัคซีน

12-02-2562 50 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา เรื่องให้ยื่นพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562

17-12-2561 200 ครั้ง

บริการ Free wifi เทศบาลเมืองพะเยา

07-12-2561 176 ครั้ง

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

04-12-2561 149 ครั้ง

การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike" อุ่นไอรัก"

04-12-2561 138 ครั้ง

ขอเชิญร่วมบริจาคมือเก่าที่ไม่ใช้แล้ว

28-11-2561 135 ครั้ง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการแบบสำรวจ

28-11-2561 123 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา เนื่องในเทศกาลลอยกระทง

16-11-2561 129 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองพะเยาเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

08-11-2561 133 ครั้ง

ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ

24-10-2561 120 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพะเยา ประจำปี 2561

08-08-2561 203 ครั้ง

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเตรียมการจัดพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา และการประชุมแผนปฏิบัติการพัฒ

07-08-2561 142 ครั้ง

มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ณ ลานอเนกประสงค์ หลังเทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 26-30 กรกฎาคม นี้

26-07-2561 189 ครั้ง

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวช

25-07-2561 135 ครั้ง