Loading...

ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา เรื่องให้ยื่นพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562

17-12-2561 1 ครั้ง

บริการ Free wifi เทศบาลเมืองพะเยา

07-12-2561 7 ครั้ง

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

04-12-2561 15 ครั้ง

การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike" อุ่นไอรัก"

04-12-2561 12 ครั้ง

ขอเชิญร่วมบริจาคมือเก่าที่ไม่ใช้แล้ว

28-11-2561 16 ครั้ง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการแบบสำรวจ

28-11-2561 18 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา เนื่องในเทศกาลลอยกระทง

16-11-2561 34 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองพะเยาเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

08-11-2561 64 ครั้ง

ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ

24-10-2561 69 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพะเยา ประจำปี 2561

08-08-2561 246 ครั้ง

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเตรียมการจัดพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา และการประชุมแผนปฏิบัติการพัฒ

07-08-2561 116 ครั้ง

มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ณ ลานอเนกประสงค์ หลังเทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 26-30 กรกฎาคม นี้

26-07-2561 116 ครั้ง

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวช

25-07-2561 64 ครั้ง