ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลแม่ต๋ำ ร่วมกับศาสนสถานในชุมชน ดำเนินการรณรงค์การงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2564 โดยบูรณาการร่วมกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19