วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบทีมบริหารงานนายกฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการพรมถนนแม่ต๋ำสายในตั้งแต่บริเวณแยกแม่ต๋ำสายในจนถึงสามแยกทางไป เขตติดต่อตำบลแม่ใส เนื่องจากมีฝุ่นละอองกระจายจากการก่อสร้างถนนพร้อมประสานไปยังแขวงการทางจังหวัดพะเยา มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในระยะต่อไป