เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดพะเยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. นางสาวสุมณฑา ยมแก้ว ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนายกิ่ง บุญเจริญ รองปลัดเทศบาล นำผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดพะเยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 66 รูป ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

จากนั้นเวลา 10.30 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน นำผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) และกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

ในโอกาสนี้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ได้ร่วมแสดงดนตรีไทย ภายในงานด้วย