วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองพะเยา นำโดยนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางสาวสุมณฑา ยมแก้ว ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้างานเทศกิจ เปิดพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องบ้านสันตระกร้าทองคำ พร้อมวางแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป