วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.15 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางสาวสุมณฑา ยมแก้ว ปลัดเทศบาล และว่าที่ ร.ต. จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564