วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมกันเก็บขยะ ตั้งแต่ถนนแยกประตูชัย จนถึงแยกหน้าห้างแม็คโคร สาขาพะเยา ตลอดสองฝั่งถนนและเกาะกลาง เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2563)