พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งนำใจและความหวัง” ณ ทัณฑสถานทั่วประเทศ

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดและพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการ "โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง" โดยเรือนจำจังหวัดพะเยา กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเพิ่มทักษะเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้กับนักผู้พ้นโทษ และสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก ในเงื่อนไขของพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีผู้ได้รับการปล่อยตัวได้ผ่านการฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 1 ของเรือนจำจังหวัดพะเยา จำนวน 201 คน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2563 เป็นระยะเวลา 15 วัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์จิตอาสาพระราชทาน มทบ.34, ครูพาทำ จิตอาสา 904 และครูพาทำ จากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดเชียงราย มาฝึกอบรมตามหลักสูตร

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

+4