วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา09.00 น.พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ประจำปี 2563 ณ วัดศรีจอมเรือง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา