วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” ชุมชนวัดอินทร์ฐาน โดย กองสวัสดิการสังคม นำโดย นางสุรีพร โกมลธง ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการภายใต้โครงการชุมชนคนดีศรีเมืองพะเยา ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 ในพื้นที่ 5 ชุมชนในเขตแม่ต๋ำ

 

  •