วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมตรวจเยี่ยมกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนระยะที่ 2 ซี่งมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำคณะ ศปก.จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนระยะที่ 2 ได้แก่ ห้างเจริญภัณฑ์ ห้างแม็คโคร ท็อปพลาซ่า ห้างเทสโก้โลตัส และตลาดสดท่าวังทอง