วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนายสันติ ธนาพรพูนพงษ์ เลขานุการฯ และนางสาวสุมณฑา ยมแก้ว ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกันปลูกผักสวนครัว บริเวณแปลงผักหน้าสำนักงานป้องกันฯ