วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางสาวสุมณฑา ยมแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ผอ.สุรีพร โกมลธง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมออกติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปี 2563 ณ ชุมชนวัดศรีโคมคำ, ชุมชนวัดบุญยืน และชุมชนวัดไชยอาวาส

ซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้ กองสวัสดิการสังคมจะได้ลงพื้นที่ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ, ชุมชนวัดราชคฤห์ และชุมชนวัดหัวข่วงแก้ว ต่อไป

+