วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบหน้ากากคลุมหน้าแบบพลาสติกใส (face shield) ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานเทศกิจ สำนักปลัด เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะปฏิบัติหน้าที่