วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมพิธีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยจังหวัดพะเยา นำโดยนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวคำถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านช่างของพระองค์ ตามมติของครม. ที่กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ