วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางสาวสุมณฑา ยมแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ลงพื้นที่วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 38 เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้