วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางจันทร์พิณ สุขจริง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนมกราคม ปีพุทธศักราช 2563 ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา