วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ โบราณสถานบ้านร่องไฮ นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดตัวโครงการวิจัย “ระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา เพื่อสร้างมูลค่าจากคุณค่าบนฐานทุนวัฒนธรรมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนรอบกว๊านพะเยา” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก “วิจัยฟื้นใจคน ค้นหาบ้าน ย่านเวียง ระเบียงกว๊าน” ที่มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมดำเนินการกับเทศบาลเมืองพะเยาสำเร็จในระยะที่ 1 ไปเรียบร้อย โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองพะเยา, หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก