วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัวขาว โรงเรียนอนุบาลพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เข้าประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา และผู้แทนจากสายงานจราจร สภ.เมืองพะเยา เรื่องการจัดระเบียบพ่อค้า แม่ค้า และการจราจร หน้าโรงเรียนอนุบาลพะเยา โดยจะมีการทดลองจัดระเบียบในช่วงเช้าและช่วงเย็น ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป