วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา มณฑลทหารบกที่ 34 หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอพระราชทานบรมราชานุญาตกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาเพื่อมวลชน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นี้