วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม นำโดยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตเทศบาลเมืองพะเยา ณ ห้องประชุมเล็ก ลานม่วนใจ๋หนองระบู