วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 17.15 น. ณ ริมกว๊านพะเยา บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวจัดงาน “กว๊านพะเยาไตรกีฬา ครั้งที่ 1” จัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2562 โดยมีการแข่งขันว่ายน้ำ 750 เมตร ปั่นจักรยาน รอบกว๊านพะเยา 26 กิโลเมตร และวิ่งจากลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ไป-กลับ สวนสุขภาพพะเยา 3 กิโลเมตร 2 รอบ รวมเป็น 6 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เดี่ยว ชาย-หญิง ทำครบทั้ง 3 ประเภทการแข่งขัน และประเภททีม ทำคนละ 1 ประเภทการแข่งขัน