วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.45 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ผอ.กองช่าง , หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป , สท. พรรณี บัวศรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจลำน้ำแม่ต๋ำ 4 จุด ได้แก่ บริเวณสะพานหลังประมง สะพานบ้านลุงรอด ชุมชนวัดภูมินทร์ แม่ต๋ำป่าลานซอย 2,4 และสะพานอินทร์ฐาน ซอย 1 ที่ระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องหลายวัน โดยได้ประสานรับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไข เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ทันไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนต่อไป