วันที่่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00น. ณ เทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนกุลกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ทำบุญสำนักงานเนื่องใน"วันเทศบาล" ประจำปี 2562 โดยมีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ พนักงาน พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาล พร้อมกันนี้ได้มอบจักรยานของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรีให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาอีกด้วย ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายจะมีจิตอาสาช่วยกันพัฒนาเมืองพะเยา และเจ้าพนักงานเทศบาลแต่ละหน่วยงานต่างช่วยกันคัดแยกขยะและทำความสะอาด