วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมเล็ก ลานม๋วนใจ หนองระบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้เป็นประธานประชุมเตรียมการกิจกรรม "เดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข จังหวัดพะเยา (ครั้งที่ 4) 2562" ซึ่งร่วมดำเนินการโดย เทศบาลเมืองพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดพะเยา สนับสนุนโดย สมาพันธ์และมูลนิธสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และ สำนักงานกองทุนสนุบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กิจกรรม เดิน-วิ่ง สมาธิ จะขึ้นในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิด ณ ข่วงวัฒนธรรม เทศบาลเมืองพะเยา เวลา 06.00 น. และเดินตามเส้นทางไปยังวัดศรีโคมคำ - วัดบุญยืน - ผ่านหน้าตลาดพะเยาอาเขต - ผ่านศาลหลักเมือง - วัดศรีอุโมงค์คำ (ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ปฏิบัติสมาธิภาวนา) - และสิ้นสุดที่ข่วงวัฒนธรรม ก่อนสิ้นสุดกิจกรรมจะมีการจับฉลากรางวัลพิเศษ คือ วัตถุมงคลพระพุทธเมตตากรอบเลี่ยมทองคำแท้ จำนวน 2 รางวัล และรางวัลอื่นๆ อีกจำนวนมาก

ทั้งนี้ สามารถร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการผ่านการซื้อเสื้อของโครงการได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองพะเยา โทร 063-8244392 ในวัน-เวลา ราชการ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบทุนกิจการสาธารณประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา)

*** กติกาการลงทะเบียนหน้างานเพื่อรับหางบัตร จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป