วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยาเข้าร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดพะเยา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ  โบราณสถานพระธาตุจอมทอง