วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าจังหวัดพะเยา ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนร่วมกิจกรรม