วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหารพร้อมนายชเนรินทร์ ใจแก้ว ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าพบว่าที่ ร.ต. ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินการจัดสร้าง ศึกษา ออกแบบวางผัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2 ร่วมกับ บขส.999 โดยมี ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการ บริษัทขนส่ง จำกัด พร้อมคณะ ณ ห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ในการนี้ นายกเทศมตรีเมืองพะเยา ได้นำคณะ ลงพื้นสำรวจสถานที่จริง เพื่อเตรียมในการจัดสร้างตามแผนงานในอนาคตต่อไป