วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมนายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ ที่ปรึกษานายกฯ และ ส.ต.ท. เทอดศักดิ์ กำลังหาญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุ ทางท้องถนนในช่วงการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค โดยจัดให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะ ซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมขนส่งจังหวัดพะเยา ปปส.จ.พะเยา กอรมน.พย. ปกครองจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา ตำรวจภูธร จ.พะเยา สภ.เมืองพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ผู้ประกอบการให้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะ โดยมี นางวนิภา เชื้อเมืองพาน ขนส่งจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา